Εκπαιδευτικό σενάριο "Πώς μετακινούνται τα ζώα , με τι καλύπτεται το σώμα τους", Μελέτη, Ευέλικτη Ζώνη Β τάξη

Το παρόν σενάριο βασίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού όπου ο μαθητής οικοδομεί τη νέα γνώση , ταξινομώντας και κατηγοριοποιώντας τα ζώα σε ομάδες αναλόγως τα χαρακτηριστικά τους και στην προσπάθεια αυτή αλληλεπιδρά με το υλικό περιβάλλον (εκπαιδευτικό λογισμικό), τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή. Επίσης, στηρίζεται και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής δημιουργεί ένα σύνολο γνώσεων με τη βοήθεια του περιβάλλοντος και όχι μόνος του. Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση.

  • Μεθοδολογική προσέγγιση

Η μέθοδος που βασίζεται το παρόν σενάριο είναι η ομαδοσυνεργατική. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης οι οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία στον κοινωνικοπολιτισμικό παράγοντα και στην κοινωνική αλληλεπίδραση ενισχύουν τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.

Δημιουργός: Κιννά Πασχαλίνα

 pos metakinoyntai ta zoa1

 

pos metakinoyntai ta zoa2

 

pos metakinoyntai ta zoa3

Το σενάριο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Διαβάστε επίσης: