Εκπαιδευτικό σενάριο:Γνωρίζω τα ζώα-Μελέτη Β τάξη

Το σενάριο στηρίχτηκε στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄ Δημοτικού στην ενότητα με τίτλο: «Είδη ζώων». Η προσέγγιση με το συγκεκριμένο θέμα αποσκοπεί στο να συστηματοποιηθούν αλλά και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις των μαθητών και μαθητριών για τους ζωικούς οργανισμούς, μέσα από ποικίλες και ευχάριστες για αυτά δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές να γίνουν ικανοί να ταξινομούν τους ζωικούς οργανισμούς με κριτήριο τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, τις διατροφικές τους συνήθειες, να γνωρίσουν τα όργανα λήψης τροφής των διάφορων ζώων και να συσχετίσουν και να αιτιολογήσουν την κατασκευή κάθε οργάνου ανάλογα με το είδος τροφής των ζώων. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, καινοτόμες, όπου τα παιδιά θα εκφραστούν ελεύθερα μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο, τη ζωγραφική και τη μουσική. Το εκπαιδευτικό σενάριο θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά μέσα στα οποία θα αναζητήσουν, θα επιλέξουν και θα ανακαλύψουν καινούριες γνώσεις, έννοιες και θα αποκτήσουν νέες αντιλήψεις. Με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας οι μαθητές θα κατακτήσουν τη νέα γνώση αβίαστα και θα αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας σεβασμού και εκτίμησης.

 

 

 

Τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται καθώς και όλα τα απαραίτητα αρχεία, μπορέιτε να τις κατεβάσετε από εδώ.