Εκπαιδευτικό σενάριο:«Άνθρωπος και μέσα μεταφοράς»-Μελέτη Β τάξη

Το σενάριο στηρίχτηκε στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄ Δημοτικού στην ενότητα με τίτλο: «Μέσα μεταφοράς». Η προσέγγιση με το συγκεκριμένο θέμα αποσκοπεί στο να συστηματοποιηθούν αλλά και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις των μαθητών και μαθητριών για τα μέσα μεταφοράς, να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο μας εξυπηρετούν, το πού; και πώς; κινούνται, τα ευεργετήματα που προσφέρουν στους ανθρώπους αλλά και τα προβλήματα που προκαλούν. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, καινοτόμες, όπου τα παιδιά θα εκφραστούν ελεύθερα μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο, τη ζωγραφική και τη μουσική. Το εκπαιδευτικό σενάριο θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά μέσα στα οποία θα αναζητήσουν, θα επιλέξουν και θα οργανώσουν να παρουσιάσουν τις καινούριες γνώσεις και έννοιες. Έτσι οι μαθητές μέσω της κατάκτησης της νέας γνώσης θα αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα σεβασμού και εκτίμησης.

 

 

 

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία και φακέλους από εδώ.