Εκπαιδευτικό σενάριο:Τα γεωμετρικά σχήματα στη ζωή μας -Μαθηματικά Β τάξη

Το σενάριο στηρίχτηκε στο μάθημα των Μαθηματικών της Β΄ Δημοτικού στην ενότητα με τίτλο: «Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα». Η προσέγγιση με το συγκεκριμένο θέμα αποσκοπεί στο να συστηματοποιηθούν αλλά και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις των μαθητών και μαθητριών για τα γεωμετρικά σχήματα (τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο τρίγωνο και κύκλο), μέσα από ποικίλες και ευχάριστες για αυτά δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές να γίνουν ικανοί να ταξινομούν και να ονομάζουν τα γεωμετρικά σχήματα με κριτήριο τα χαρακτηριστικά τους, να ακολουθούν οδηγίες προκειμένου να κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα, να ανακαλύψουν ότι στο τετράγωνο όλες οι πλευρές είναι ίσες και οι απέναντι παράλληλες, ενώ στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες, να αναγνωρίζουν πολύγωνα και να μάθουν τον τρόπο ονομασίας τους, να μάθουν τη σημασία των γεωμετρικών σχημάτων στο πέρασμα των χρόνων και να συνθέτουν εικόνες που βασίζονται σε γεωμετρικά σχήματα. Όλα αυτά πραγματοποιούνται ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, καινοτόμες, όπου τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο, τη ζωγραφική και τη μουσική. Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά μέσα στα οποία αναζητούν, επιλέγουν και ανακαλύπτουν καινούριες γνώσεις, έννοιες και αποκτούν νέες αντιλήψεις. Με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας οι μαθητές κατακτούν τη νέα γνώση αβίαστα και αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, σεβασμού και εκτίμησης.

 

 

 

 

Τις δραστηριότητες και όλα τα αρχεία που αναφέρονται σ' αυτές μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.