Επαναληπτική δοκιμασία-Ενότητα 20: Ποιος είναι;Τι κάνει;-Β τάξη- Γλώσσα