Επαναληπτική δοκιμασία- Ενότητα 17- Εφημερίδες, εφημερίδες-Γλώσσα-Β τάξη