Επαναληπτική δοκιμασία-Ενότητα 10-Προσοχή! Τι λέει εκεί;-Γλώσσα, Β τάξη