Επαναληπτική δοκιμασία-Ενότητα 13-Μες στο μουσείο-Γλώσσα, Β τάξη