ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ  7,ΠΩΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ,ΓΛΩΣΣΑ Β τάξη