ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ  8. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑΡΟΥΠΑ,ΓΛΩΣΣΑ Β τάξη