ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ  1. ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΓΛΩΣΣΑ Β τάξη