1. Όνομα λογισμικού: Νόμισμα

nomisma

 

Το λογισμικό ανήκει στο πρόγραμμα «Το νησί του άσσου» το οποίο διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα του παιδαγωγικού ινστιτούτου (www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika-A-B.zip). Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν λογισμικά για τα μαθηματικά της Α΄ και Β΄ δημοτικού. Στην επιλογή «ΕΝΑΡΞΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ Δημοτικού-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-Νόμισμα» και «ΕΝΑΡΞΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ Δημοτικού-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-Νόμισμα» βρίσκεται το ακόλουθο λογισμικό.

 

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο τηςΑ΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 55ο   «Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών (I

Κεφάλαιο 58ο «Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήμα»

 

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο τηςB΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 40 «Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 και 100 ευρώ» Στο πανηγύρι

Στόχοι λογισμικού:

Στόχος του λογισμικού είναι αφενός η εξάσκηση του μαθητή στην πρόσθεση αριθμών που δίνουν άθροισμα μέχρι 100 και αφετέρου η χρήση και η εξοικείωση των νομισμάτων του 1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτών και των νομισμάτων του 1, 2, 5, 10, 20 και 50 ευρώ.

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για την Α΄ δημοτικού:

Ο μαθητής εξασκείται στο να:

  • διερευνά και δημιουργεί αθροιστικές καταστάσεις (Α΄, Αρ9).
  • προσθέτει μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς και να διερευνά διάφορα αθροίσματα μέχρι το 100 (Β΄, Aρ9)
  • διερευνά κι εφαρμόζει στρατηγικές νοερών υπολογισμών προσθέσεων διψήφιων αριθμών (Β΄, Αρ10).

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τη Β΄ δημοτικού:

Ο μαθητής εξασκείται στο να:

 

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Σκοπός του παίχτη είναι να διαλέξει ακριβώς τα νομίσματα ή χαρτονομίσματα (μέχρι 9) που του χρειάζονται για να αγοράσει το αντικείμενο που του δίνεται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμισμα ή χαρτονόμισμα όσες φορές θέλει με όποιον συνδυασμό επιθυμεί, ώστε να φτάσει το ζητούμενο σύνολο χρημάτων. Όταν επιλέγει το νόμισμα ή το χαρτονόμισμα που θεωρεί σωστό, εμφανίζεται στην οθόνη η αξία του σε χρηματικές μονάδες (για παράδειγμα αν επιλέξει το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ θα εμφανιστεί ο αριθμός «5») και η επόμενη επιλογή του συνοδεύεται με το θετικό πρόσημο (+) ώστε να προσαυξηθεί στην προηγούμενη. Στη συνέχεια ο παίχτης κάνει κλικ στην επιλογή «Εντάξει» και επιβεβαιώνει την απάντησή του. Ο παίχτης μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμισμα ή χαρτονόμισμα όσες φορές θέλει.