Μήκος (μέτρηση)-Κεφάλαιο 54ο  «Μέτρηση μεγεθών»-Μαθηματικά Α τάξη

mikos

 

 

 

 

7.    Όνομα λογισμικού: Μήκος (μέτρηση)

Το λογισμικό ανήκει στο πρόγραμμα «Το νησί του άσσου» το οποίο διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα του παιδαγωγικού ινστιτούτου (www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika-A-B.zip). Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν λογισμικά για τα μαθηματικά της Α΄ και Β΄ δημοτικού. Στην επιλογή «ΕΝΑΡΞΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ Δημοτικού -ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -Μήκος (μέτρηση)» βρίσκεται το ακόλουθο λογισμικό.

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Δημοτικού:
Κεφάλαιο 54ο  «Μέτρηση μεγεθών»

Στόχοι λογισμικού:
Ο μαθητής μετρά μήκη με μη συμβατικές μεθόδους μέτρησης.
Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:
Ο μαθητής εξασκείται στο να:
•    πραγματοποιεί έμμεσες συγκρίσεις και διατάξεις ίσων και άνισων μηκών (Α΄, Μ3)
•    συνδέει τις επικαλύψεις ή τις επαναλήψεις με το αριθμητικό αποτέλεσμα.(Α΄, Μ6).

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:
Το λογισμικό διαθέτει δύο επίπεδα δυσκολίας. Στο πρώτο και εύκολο επίπεδο δυσκολίας,  δίνεται το αντικείμενο και η «μονάδα μέτρησης» (ξύστρα). Ο παίχτης κάνει κλικ στην ξύστρα και με επανειλημμένα κλικ την αφήνει κάτω από το αντικείμενο όσες φορές θέλει. Στο τέλος επιλέγει έναν αριθμό από 1-5 για τις ξύστρες που έχει τοποθετήσει και πατά «Εντάξει».
Στο δεύτερο επίπεδο δυσκολίας ο παίχτης καλείται να επιλέξει έναν αριθμό από το 1-5 χωρίς να μπορεί να πειραματιστεί όπως στο προηγούμενο επίπεδο. Επιλέγει την απάντηση που θεωρεί σωστή και αυτόματα συμπληρώνονται οι ξύστρες κάτω από τη χτένα.

 Διαβάστε επίσης: