ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

http://www.eled.uowm.gr

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσει για το ακαδ. έτος 2015-2016 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των οποίων τις προκηρύξεις με τις σχετικές πληροφορίες ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν στα αντίστοιχα Link:

 

  1. «Ιστορία, Τοπική Ιστορία: Έρευνα και Διδακτική» εδώ: http://hlhrt.eled.uowm.gr/
  2. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» εδώ: http://edumal.eled.uowm.gr/