Ενέργειες γονέων επιτυχόντων μαθητών στην Α τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών για το σχολ. έτος 2022-23

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που κληρώθηκαν για να φοιτήσουν στην Α τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών να:
1. Επικοινωνήσουν με το σχολείο που έγραψαν τα παιδιά τους για να ενημερώσουν για τη φοίτητση του παιδιού τους στο Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών

 


2. Επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του Πειραματικου Δημ. Σχολ. Σερρών για να κάνουν αίτηση για το ολοήμερο και την πρωινή ζώνη σε περίπτωση που επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους στο ολοήμερο.
3. Να ενημερώσουν τη διεύθυνση του Πειραματικου Δημ. Σχολ. Σερρών αν το παιδί που θα φοιτήσει στο Πειραματικο Δημοτικό Σχολείο Σερρών,  έχει γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ που να προτείνει παράλληλη στήριξη, ειδικό βοηθητικό προσωπικό ή σχολικό νοσηλευτή. Σε περίπτωση που διαθέτουν τέτοια γνωμάτευση ενημερώνουμε ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεi το χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την έγκριση παράλληλης στήριξης, ειδικού βοηθητικού προσωπικού ή σχολικού νοσηλευτή.   
4. Να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του  Πειραματικού Δημ. Σχολ. Σερρών για να προμηθευτούν το Ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή για να συμπληρωθεί από τον παιδίατρο