Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων μαθητών για την εισαγωγή τους στην Α τάξη για το σχολ. έτος 2022-23- Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

 

Πίνακας επιτυχόντων μαθητών για την εισαγωγή τους στην Α τάξη για το σχολ. έτος 2022-23.

Πίνακας επιλαχόντων μαθητών για την εισαγωγή τους στην Α τάξη για το σχολ. έτος 2022-23