Διαθεματική προσέγγιση:Ιστορία και Εικαστικά-Κυκλαδικά εδώλια-Ιστορία-Γ τάξη