Οι άθλοι του Ηρακλή: Η Λερναία Ύδρα-Ιστορία Γ τάξης