ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6. Είμαστε έτοιμοι;Γλώσσα, Β τάξη