Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση για την εισαγωγή τους στην Α τάξη του Πειραματικού Δημ. Σχολ. Σερρών για το σχολ. έτος 2021-22

 

Παρακαλούνται οι αιτούντες γονείς αν διαπιστώσουν ότι δεν βρίσκονται στον παραπάνω κατάλογο να υποβάλλουν αίτημα άμεσα στο μειλ: mail@dim-peir-serron.ser.sch.gr  με αναλυτική περιγραφή του προβλήματος που υπάρχει.