Εγγραφες μαθητών του Πειραματικού Δημ. Σχολ. Σερρών στο Γυμνάσιο

Επειδή οι μαθητές του σχολείου προέρχονται από διαφορετικά σημεία της πόλης με διευθύνσεις που ανήκουν σε διαφορετικά γυμνάσια, οι εγγραφές των μαθητών στα γυμνάσια γίνονται ως εξής:

Σύμφωνα με τον παρακάτων πίνακα βλέπουμε πρώτα σε ποιο δημοτικό σχολείο θα γινόταν η εγγραφή των μαθητών ανάλογα με τις διευθύνσεις τους:

 

 

Στη συνέχεια με βάση το Δημοτικό Σχολείο που προκύπτει και σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών βρίσκουν το γυμνάσιο φοίτησής τους: