Μαθηματικά Β τάξη-Κεφάλαιο 4- «Μετρώ τα εκατοστόμετρα»-Measure it

measure it

 

 

 

Όνομαλογισμικού: Measure it

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.funbrain.com/cgi-bin/meas.cgi?A1=s&A2=1&A3=0

Ευρύτερος ιστολογικός τόπος:www.funbrain.com

 

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 4 «Μετρώ τα εκατοστόμετρα» Στο κατάστημα υποδημάτων

Στόχοι λογισμικού:

Το λογισμικό εξασκεί το μαθητή στη χρησιμοποίηση του χάρακα και στην έννοια των μονάδων μέτρησης του μήκους.

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μαθαίνει να:

  • αναγνωρίζει δεκαδικούς αριθμούς σε καθημερινά πλαίσια (μετρήσεις με χάρακα) (Β΄, Α19).

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Στην οθόνη εμφανίζεται μία κόκκινη γραμμή και από κάτω της βρίσκεται ένας αριθμημένος χάρακας-κανόνας. Ο παίχτης καλείται να μετρήσει τη γραμμή που του δίνεται και να επιλέξει της σωστή απάντηση από αυτές που του δίνονται. Σε περίπτωση που δοθεί λανθασμένη απάντηση τότε το λογισμικό εμφανίζει με μπλε γραμμή τη λανθασμένη επιλογή για κατανόηση του λάθους. Ο παίχτης επιλέγει ανάμεσα από τρία διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.

Διαβάστε επίσης: