Σκακιστικά ταξίδια

 omilos skaki

 Εκπ/κός: Τσελεπή Σοφία

 

 Το σχολικό σκάκι, ενταγμένο στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης μέσα από προγράμματα διαθεματικών Δραστηριοτήτων, αποτελεί γνωστικό-νοητικό εργαλείο στη διάθεση του εκπαιδευτικού, προκειμένου να επιτύχει μαθησιακούς και παιδαγωγικούς στόχους, προωθώντας την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Επίσης στο πλαίσιο των ομίλων αριστείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, αφορά στη διεύρυνση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων των μαθητών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις που δημοσιεύτηκαν στην κατηγορία:

Υλικό για το σκάκι

Διαβάστε επίσης: