Η δημόσια και ανοιχτή κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό

Δημοτικό Σχολείο Σερρών θα διεξαχθεί την Τρίτη 16/6/2015 και ώρα 10.00 π.μ. στην

αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.