Ορθόδοξες εικόνες, ονόματα και προσωνύμια της Παναγίας-Θρησκευτικά Δ τάξη

aksion esti

 Εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης