Εξασκούμαι στον Πολλαπλασιασμό-Προπαίδεια

eksaskoymai ston pollaplasiasmo propaideia

 

Εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης

 

 

Στην ακόλουθη εφαρμογή υπάρχει η δυνατότητα να μετρηθούν οι προσπάθειες που καταβάλλει ο μαθητής και οι σωστές απαντήσεις.