Ισοδύναμα κλάσματα-Σύγκριση κλασμάτων-Κάνω τραμπάλα με τα κλάσματα

trampala me ta klasmata

 

Εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης

Τα κλάσματα κάνουν τραμπάλα.Βρες ποιο κλάσμα πρέπει να βάλεις έτσι ώστε να ισορροπεί η τραμπάλα. Αν το κλάσμα που θα βάλεις είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο τότε η τραμπάλα γέρνει προς τη μια ή την άλλη πλευρά.Η εφαρμογή προσφέρεται για υην κατανόηση της ισοδυναμίας και της σύγκρισης κλασμάτων.

 

 Στο πάνω μέρος της εφαρμογής, στα κουτάκια που υπάρχουν στη θέση του αριθμητή και του παρονομαστή,πληκτρολογούμε αριθμούς και στη συνέχεια πατάμε το κούμπί "Το βρήκα". Αν οι αριθμοί που βάλαμε είναι σωστοί η τραμπάλα ισορροπεί, διαφορετικά η τραμπάλα γέρνει προς τη μία ή την άλλη πλευρά.

Επίσης οι μαθητές μπορούν να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στα κλάσματα που τους δίνονται και στα κλάσματα που βάζουν στα κατάλληλα πεδία για να δουν πιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο. Ενδεικτικές δραστηριότητες σύγκρισης κλασμάτων:

Κλάσματα που έχουν τον ίδιο αριθμητή ή κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή.

Όμώνυμα ή ετερώνυμα κλάσματα.