Εισαγωγικό

 

 

Η εφημερίδα «ΜΑΘΗΜΑΓΙΚΑ - Σχολική έρευνα»

αποτελεί συλλογικό προϊόν των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών «Κωνσταντίνος Καραμανλής» για το Σχολικό Έτος 2014-2015.

Τα κείμενα της εφημερίδας προέρχονται από εργασίες των μαθητών και μαθητριών για τα γνωστικά αντικείμενα της ΣΤ΄ τάξης. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο. Επίσης, το φωτογραφικό υλικό προέρχεται αποκλειστικά από το διαδίκτυο.

Υπεύθυνη σχολικής εφημερίδας είναι η δασκάλα: Δρ. Αλεξία Δ. Πέννα

 

Τεύχος 2

Περιεχόμενα

Το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Σερρών

Το Σχολείο μας

Το εργοστάσιο ΣΕΡΓΑΛ

Το σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Ψυχαγωγία

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Πρόσκληση για συμμετοχή στην εφημερίδα