Οι μαθητές της Δ΄ τάξης στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών αναζήτησαν και βρήκαν μέσω του διαδικτύου χρήσιμες πληροφορίες-στοιχεία για το βίο, το έργο και τη διδασκαλία των Ευαγγελιστών ή για τον Άγιό τους. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν ομαδικά ή ατομικά. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών είναι «Άριστα» και μπορούμε να τα θαυμάσουμε παρακάτω.