Στο παρακάτω σχήμα τα τμήματα Ι και ΙV είναι τετράγωνα. Το εμβαδόν του τμήματος Ι είναι ίσο με 64 τετραγωνικά εκατοστά και το εμβαδό του τμήματος  ΙΙ είναι ίσο 16 τετραγωνικά εκατοστά.  Να υπολογίσετε το εμβαδό  συνολικά όλου του σχήματος.

 

Tο πρόβλημα σε μορφή pdf: Πρόβλημα pdf

Η λύση του προβλήματος: Λύση pdf