Διαδραστική παρέμβαση-Ισοδύναμα κλάσματα

 

Στα πλαίσια του ερευνητικού – πειραματικού προγράμματος της εκμάθησης των κλασμάτων, μέσω της καθοδήγησης του καθηγητή του Παν/μιου της Φλώρινας κ. Λεμονίδη, πραγματοποιήθηκε διαδραστική παρέμβαση στην αίθουσα Η/Υ του σχολείου. Η διδασκαλία έγινε με τη βοήθεια εκπαιδευτικών λογισμικών, για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των ισοδύναμων κλασμάτων, από την εκπαιδευτικό της Γ1 τάξης Κ. Αβδελά.