Οι μαθητές της Β΄2 τάξης συμμετείχαν σε πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Λεμονίδη Χαράλαμπο.Εργάστηκαν με μεθοδικότητα, ενδιαφέρον και είχαν θετική διάθεση κατά τη διάρκεια της πειραματικής εφαρμογής και υλοποίησαν με επιτυχία το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο και όλες τις δράστηριότητες.