Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η εφαρμογή κατασκευάστηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου πληροφορικής.

Δημιουργός: Γεωργία Δρακίδου,Στ τάξη,24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Υπεύθυνος εκπ/κός: Σπύρος Κυριαζίδης