Πηγές ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον-Φυσική-Στ τάξης

energeia

Τον εννοιολογικό χάρτη μπορείτε να τον κατεβάσετε κάνοντας κλικ στην εικόνα.

 

 

Δημιουργός: Σπύρος Κυριαζίδης

 

Δημιουργός εφαρμογής: Αθανασία Ντίκογλου

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης δράσης: Δημιουργώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το PowerPoint 2013

Επιμορφωτής: Σπύρος Κυριαζίδης