1.Όνομαλογισμικού: How big are you?

 

Ηλεκτρονικήδιεύθυνση:

pbskids.org/dinosaurtrain/games/howbigareyou.html

 

Ευρύτερος ιστολογικός τόπος:

pbskids.org/go

 

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 54ο «Μέτρηση μεγεθών»

Στόχοι λογισμικού:

Ο μαθητής μετρά μήκη με μη συμβατικές μεθόδους μέτρησης

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής εξασκείται:

πραγματοποιεί έμμεσες συγκρίσεις και διατάξεις ίσων και άνισων μηκών (Α΄, Μ3)

συνδέει τις επαναλήψεις με το αριθμητικό αποτέλεσμα (Α΄, Μ6).

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Δίνεται στον παίχτη ένα ζώο (δεινόσαυρος) ή ένα αντικείμενο, η «μονάδα μέτρησης» (αγελάδα) και πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση «πόσες αγελάδες χρειάζονται για να φτάσουν σε μήκος το δεινόσαυρο». Ο παίχτης καλείται να υποθέσει και στη συνέχεια να επιλέξει μία από τις πιθανές απαντήσεις. Αφού επιλέξει την απάντηση που θεωρεί σωστή, αυτόματα συμπληρώνονται οι αγελάδες κάτω από το δεινόσαυρο επαληθεύοντας τον παίχτη.

 

 

Διαβάστε επίσης: