Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teachingmoney.co.uk/eurosite/games/changeEURO.html

 

Ευρύτερος ιστολογικός τόπος: www.teachingmoney.co.uk

 

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο τηςΑ΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 20ο «Τα νομίσματα μέχρι το 10»

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο τηςΒ΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 12 «Υπολογίζω τα ρέστα» Στην αγορά

 

Στόχοι λογισμικού:

Ο μαθητής γνωρίζει τα νομίσματα του ευρώ και των λεπτών μέχρι το 10.

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για την Α΄ δημοτικού:

Ο μαθητής χρησιμοποιώντας το λογισμικό:

  • κάνει νοερές αφαιρέσεις χρησιμοποιώντας τα σύμβολα με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς (Α΄, Αρ11).
  • διερευνά κι εφαρμόζει στρατηγικές νοερών υπολογισμών αφαιρέσεων διψήφιων αριθμών (Β΄, Αρ11)
  • εξασκείται στην αναγνώριση των δεκαδικών αριθμών σε μια ποικιλία από καθημερινά πλαίσια (τιμές προϊόντων) (Β΄, Α19).

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τη Β΄ δημοτικού:

Ο μαθητής χρησιμοποιώντας το λογισμικό:

 

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Το λογισμικό υποδεικνύει πόσα λεφτά δίνονται στον παίχτη ο οποίος καλείται να δώσει ρέστα από την αγορά ενός αντικειμένου. Προτού αρχίσει το παιχνίδι ο παίχτης επιλέγει τον αριθμό των ερωτήσεων θα του γίνουν, το χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του και τα χρήματα τα οποία θα του δίνονται από το λογισμικό (ουσιαστικά το εύρος των αριθμών με τον οποίο θα εργασθεί).

Διαβάστε επίσης: