1.Όνομαλογισμικού: Tangram game

Ηλεκτρονικήδιεύθυνση:pbskids.org/cyberchase/math-games/tanagram-game/

 

Ευρύτερος ιστολογικός τόπος:

pbskids.org/go

 

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο τηςΑ΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 45ο «Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά»

Στόχοι λογισμικού:

Ο μαθητής ασκείται στην ανάλυση και τη σύνθεση των σχημάτων με παζλ και μωσαϊκά.

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μέσα από το λογισμικό:

συνθέτει και αναλύει επίπεδα γεωμετρικά σχήματα και στερεά σε 2 ή περισσότερα μέρη. (Α΄, Γ10)

παρατηρεί μετατοπίσεις και στροφές (90, 180, 360) και μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα (Α΄, Γ11)

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Ο παίχτης καλείται να σχηματίσει ένα σχέδιο με τα γεωμετρικά σχήματα που του δίνονται. Σε περίπτωση που δυσκολευτεί μπορεί να κάνει κλικ στην επιλογή «Lineson» και να εμφανιστεί το περίγραμμα του σχεδίου, και πάνω σε αυτό να προσαρμόσει τα κατάλληλα σχήματα.

 

Διαβάστε επίσης: