1.Όνομαλογισμικού: Symmetry Artist

Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-artist.html

Ευρύτερος ιστολογικός τόπος:www.mathsisfun.com

 

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο τηςΑ΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 56ο «Εισαγωγή στη συμμετρία»

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο τηςΒ΄ Δημοτικού: Κεφάλαιο 8 «Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου» Στο εργαστήρι ζωγραφικής

Στόχοι λογισμικού:

Ο μαθητής πειραματίζεται με τις ιδιότητες της συμμετρίας και κατανοεί στην πράξη την έννοια της. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή στη θεωρία της συμμετρίας.

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για την Α΄ δημοτικού:

Ο μαθητής μαθαίνει να:

  • κατασκευάζει συμμετρικά σχήματα (Α΄, Γ13)
  • προσεγγίζει τις ιδιότητες της συμμετρίας (Α΄, Γ14).
  • κατασκευάζει συμμετρικά σχήματα (Β΄, Γ11).

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τη Β΄ δημοτικού:

Ο μαθητής μαθαίνει να:

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Ο παίχτης ζωγραφίζει σε οποιοδήποτε σημείο του λευκού πλαισίου επιθυμεί, και την ίδια στιγμή εμφανίζεται το συμμετρικό σημείο ή σχήμα. Το λογισμικό διαθέτει πλήθος ψηφιακών εργαλείων ζωγραφικής όπως πολύχρωμα σπρέι, κύκλους και ευθύγραμμα τμήματα ενώ δίνει τη δυνατότητα αλλαγής του άξονα συμμετρίας. Το λογισμικό περιλαμβάνει διαθεματικότητα με το μάθημα των Εικαστικών.

Διαβάστε επίσης: