Στόχοι λογισμικού:

Ο μαθητής πειραματίζεται με τις ιδιότητες της συμμετρίας και κατανοεί στην πράξη την έννοιά της. Βρίσκει τον άξονα συμμετρίας σε σχήματα που του δίνονται και συνθέτει τα συμμετρικά κομμάτια ενός ρομπότ.

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Μέσα από το λογισμικό ο μαθητής:

  • αναγνωρίζει συμμετρικά δισδιάστατα σχήματα και σχήματα με άξονες συμμετρίας. Σχεδιάζει τους άξονες (Β΄, Γ10)
  • κατασκευάζει συμμετρικά σχήματα (Β΄, Γ11).

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Ο παίχτης καλείται να επιτύχει σε τρεις δοκιμασίες. Στην πρώτη πρέπει να βρει και να σχεδιάσει τους άξονες συμμετρίας των σχημάτων που του δίνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στις υπόλοιπες δύο καλείται να ενώσει συμμετρικά σχήματα ή αντικείμενα ώστε να σχηματίσει ένα ρομπότ (δεύτερη δοκιμασία) ή να λύσει ένα γρίφο (τρίτη δοκιμασία).

Διαβάστε επίσης: