Στόχοι λογισμικού:

Το λογισμικό αυτό δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να πειραματιστεί με διάφορα γεωμετρικά σχήματα τοποθετώντας σε διάφορους σχηματισμούς, ενώ παράλληλα αποτελεί μια πρώτη γνωριμία του μαθητή με τα τάγκραμ.

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μαθαίνει να:

  • επικαλύπτει το επίπεδο με διάφορα σχήματα και μελετά απλές σχέσεις (Α΄, Γ2)
  • συνθέτει και αναλύει επίπεδα γεωμετρικά σχήματα και στερεά σε 2 ή περισσότερα μέρη (Α΄, Γ8)

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Η ηρωίδα του παιχνιδιού πρέπει να φτιάξει πέντε (5) ρομπότ αλλά έχει ξεχάσει τις οδηγίες. Ο παίχτης καλείται να τη βοηθήσει συμπληρώνοντας κατάλληλα τα σχήματα που του δίνονται. Σε τετραγωνισμένο επίπεδο, φαίνεται το περίγραμμα του ρομπότ και ο παίχτης πρέπει να προσαρμόσει κατάλληλα τα σχήματα που του δίνονται. Όταν αυτό γίνει με επιτυχία τα ρομπότ «ζωντανεύουν» επιβεβαιώνοντας τις επιλογές του παίχτη.