Στόχοι λογισμικού:

Στόχος του λογισμικού είναι να εξασκηθεί ο μαθητής στην πρόσθεση με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των αριθμών 0-20

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μέσα από το λογισμικό:

  • εκφράζει εκτίμηση για ποσότητες μέχρι 20 αντικειμένων (Α΄, Αρ8)
  • διερευνά αθροιστικές καταστάσεις. (Α΄, Αρ9)
  • διερευνά συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών ως το 10. (Α΄, Αρ10)
  • κάνει νοερές προσθέσεις χρησιμοποιώντας τα σύμβολα με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς (Α΄, Αρ11)

 

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Το λογισμικό διαθέτει δύο επίπεδα δυσκολίας. Στο εύκολο επίπεδο ο παίχτης καλείται να λύσει πέντε (5) ασκήσεις στις οποίες πρέπει να μετρήσει τα αντικείμενα πάνω από κάθε αριθμό και να διαλέξει το σωστό αριθμό για να συμπληρώσει την πράξη. Με αυτόν τον τρόπο ο παίχτης κατανοεί μέσα από την αναπαράσταση της ποσότητας την αξία του αριθμού και παράλληλα εξασκείται στην πράξη της πρόσθεσης. Στο δύσκολο επίπεδο ο παίχτης πρέπει να κάνει την πράξη που του δίνεται (χωρίς τη βοήθεια της γραφικής αναπαράστασης) για να βρει το σωστό αποτέλεσμα.