Στόχοι λογισμικού:

Στόχος του λογισμικού είναι να κατανοήσει ο μαθητής πως για να βρει το γινόμενο των παραγόντων ενός πολλαπλασιασμού, αρκεί να κάνει διαδοχικές προσθέσεις.

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Μέσα από το λογισμικό ο μαθητής

  • βρίσκει τα πολλαπλάσια των αριθμών 2, 3,4, και 5 (Β΄, Αρ11)
  • διερευνά προσθετικές και πολλαπλασιαστικές καταστάσεις (Β΄, Αρ14).

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Τα παιδιά του λογισμικού έχουν πάει για picnic στην εξοχή. Ο παίχτης καλείται να βρει πόσα τρόφιμα έχουν κάθε φορά οι εικονιζόμενοι ήρωες πολλαπλασιάζοντας . Στο παράδειγμα της εικόνας δίνεται στον παίχτη η πράξη 2 Χ 5. Η πράξη αυτή όμως μεταφράζεται ως εξής: αφού τα δύο κορίτσια έχουν από πέντε καραμέλες η κάθε μία (όπως προβάλει το λογισμικό), πόσες καραμέλες έχουν μαζί. Το λογισμικό έχει 2 επίπεδα δυσκολίας. Στο πρώτο και εύκολο επίπεδο, τα τρόφιμα των παιδιών είναι ορατά στον παίχτη ενώ στο δεύτερο τα τρόφιμα κρύβονται μέσα σε σακούλες μπροστά από τα παιδιά και εμφανίζονται μόνο ως επαλήθευση.