Στόχοι λογισμικού:

Στόχος του λογισμικού είναι να εξασκηθεί ο μαθητής στην πράξη της πρόσθεσης και να εμπεδώσει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς αριθμών που έχουν ως άθροισμα τον αριθμό δέκα (10).

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μαθαίνει μέσα από το λογισμικό να:

  • διερευνά συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών ως το 10 (Α΄, Α10)
  • κάνει νοερές προσθέσεις χρησιμοποιώντας τα σύμβολα με μονοψήφιους αριθμούς (Α΄, Α11)

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Ο παίχτης διαθέτει έναν εκτοξευτήρα με αριθμημένες μπίλιες. Σε έναν διάδρομο απέναντί από τον εκτοξευτήρα, υπάρχει μία σειρά από παρόμοιες μπίλιες τις οποίες καλείται να στοχεύσει και να πετύχει έτσι ώστε να δοθεί άθροισμα 10 από τον αριθμό της εκτοξευόμενης μπίλιας και τον αριθμό της μπίλιας από τη σειρά. Ο στόχος είναι να μην προλάβει η σειρά με τις μπίλιες να διανύσει όλο το διάδρομο και να «εξουδετερωθεί» επιτυχώς. Όταν ο σκοπός αυτός επιτευχθεί ο παίχτης «προχωράει» σε πιο δύσκολο επίπεδο.