Στόχοι λογισμικού:

Ο μαθητής πειραματίζεται με το σχήμα και τους διαφορετικούς συνδυασμούς και αποκτάει μία σφαιρική εικόνα για το τι εννοούμε το μισό ενός σχήματος ή ενός συνόλου σχημάτων.

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Μέσα από το λογισμικό ο μαθητής:

  • διερευνά και προσεγγίζει διαισθητικά το κλάσμα 2/4 (4/8) (Β΄, Αρ18).

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Το λογισμικό εμφανίζει ένα τετράγωνο χωρισμένο σε οχτώ μέρη και ζητάει από τον παίχτη να βρει τους 13 διαφορετικούς πιθανούς συνδυασμούς με τους οποίους μπορεί να σχηματίσει τα 4/8 του τετραγώνου. Σε περίπτωση που ένας συνδυασμός συμπίπτει με κάποιον προηγούμενο το λογισμικό ειδοποιεί τον παίχτη.