1.Όνομαλογισμικού: Symmetry Game

 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.softschools.com/math/geometry/symmetry_game

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο τηςΑ΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 56ο «Εισαγωγή στη συμμετρία»

Στόχοι λογισμικού:

Ο μαθητής εισάγεται και εξασκείται στην αξονική συμμετρία.

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μέσα από το λογισμικό:

κατασκευάζει συμμετρικά σχήματα (Α΄, Γ13)

προσεγγίζει τις ιδιότητες της συμμετρίας (Α΄, Γ14).

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Ο παίχτης καλείται να συμπληρώσει το υπόλοιπο μισό (το συμμετρικό) του σχήματος που του δίνεται. Οι κουκίδες που υπάρχουν στο πλαίσιο τον βοηθούν να σχεδιάσει το συμμετρικό σχήμα.

Διαβάστε επίσης: