Στόχοι λογισμικού:

Μέσα από το λογισμικό ο μαθητής εξοικειώνεται με την καταμέτρηση κοινών αντικειμένων ενώ το προσαρμοζόμενο στον παίχτη επίπεδο δυσκολίας τον βοηθάει να κρατάει το ενδιαφέρον του για το παιχνίδι.

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μαθαίνει να: