Στόχοι λογισμικού:

Μέσα από το λογισμικό ο μαθητής αναγνωρίζει την αξία της συμβολικής αναπαράστασης ενός αριθμού καθώς μετράει τα μήλα που συλλέγει και παρακολουθεί το σύμβολο που τα αναπαριστά κάθε φορά.

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μαθαίνει να:

  • διαβάζει τους αριθμούς μέχρι το 10 (Α΄, Αρ1)
  • αναγνωρίζει αριθμούς χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης και αντιστοίχισης (Α΄, Αρ2)
  • καταμετρά αντικείμενα σε εικόνες (Α΄, Αρ3)
  • συγκρίνει και διατάσσει αριθμούς (Α΄, Αρ5).

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Ο παίχτης καλείται να συλλέξει τα μήλα που πέφτουν από το δέντρο και να τα τοποθετήσει μέσα στο καλάθι που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης του. Κατά τη συλλογή των μήλων το καλάθι εμφανίζει τον αριθμό των μήλων που έχουν συγκεντρωθεί ενώ παράλληλα ο ίδιος αριθμός ανακοινώνεται ηχητικά. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν συγκεντρωθούν δέκα μήλα στο καλάθι.

 Διαβάστε επίσης: