Στόχος της εφαρμογής είναι να δείξει ότι το εμβαδό του τριγώνου διατηρείται το ίδιο ανεξάρτητα από το ύψος και την αντίστοιχη βάση που θα επιλέξουμε για τον υπολογισμό του.

Επιλέγουμε με τη σειρά τα τρίγωνα και στη συνέχεια το ύψος που αντιστοιχεί στην κορυφή του κάθε τριγώνου. Στη συνέχεια αλλάζουμε τις διαστάσεις των πλευρών του τριγώνου βάζοντας το ποντίκι μας στις κορυφές του τριγώνου και μετακινώντας τα σημεία.

Διαβάστε επίσης: