Καλούνται όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των Μαθητών του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» όπως παραστούν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα. 18.00 στην αίθουσα.εκδηλώσεων του Σχολείου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ». με θέμα την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του συλλόγου. Η συνέλευση σε περίπτωση που δε θα συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη την ίδια μέρα και ώρα. Θα ακολουθήσουν δύο επαναληπτικές συνεδριάσεις. Η Τρίτη και τελευταία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/10 2014 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων όπου για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. δεν απαιτείται η συγκέντρωση της απαραίτητης απαρτίας.