Διαίρεση ακεραίου με κλάσμα-Επίλυση προβλήματος-Μαθηματικά Ε τάξη

diairesh akeraioy me klasma

 

Εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης

 

Η εφαρμογή περιέχει μια ακρίδα που αν την πατήσει ο μαθητής εμφανίζει τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Επίσης περιέχει δύο κουμπιά, «Άλμα αριστερά» και «Άλμα δεξιά» που χρησιμοποιούνται για να κινηθεί η ακρίδα αριστερά και δεξιά. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν τα άλματα που έχει κάνει η ακρίδα και το κλάσμα που σχηματίζεται.

Η πρώτη οθόνη δείχνει ένα μέρος μόνο του φράχτη και συγκεκριμένα αυτό που έχει μήκος ένα μέτρο. Στην αρχή οι μαθητές μπορούν να χωρίσουν το φράχτη σε τρία ίσα μέρη πατώντας το κουμπί «Χώρισε το φράχτη σε τρία ίσα μέρη» και να δουν τι είναι το 1/3 του μέτρου που αναφέρεται στα δεδομένα του προβλήματος, πατώντας τα κουμπιά «Άλμα αριστερά» και «Άλμα δεξιά». Κατανοούν έτσι τη σχέση μέρους-όλου που εκφράζει το κλάσμα 1/3 και την ποσότητα που εκφράζεται καθώς και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα άλματα και στο κλάσμα που δημιουργείται κάθε φορά.

Αν οι μαθητές μετακινήσουν την ακρίδα πατώντας τα ανάλογα κουμπιά μετά τα τρία πηδήματα ή πριν από την αρχή της διαδρομής τότε οι ενδείξεις και η ακρίδα εξαφανίζονται. Μπορούμε να τις επαναφέρουμε αν βάλουμε την ακρίδα να διανύσει τη διαδρομή και να εκφράσει την ποσότητα 1/3, 2/3, 3/3, που αναφέρεται στο πρόβλημα.

Η δεύτερη οθόνη περιέχει τα ίδια ακριβώς στοιχεία με τη διαφορά ότι εμφανίζεται ολόκληρος ο φράχτης. Πατώντας τα κουμπιά που προαναφέραμε οι μαθητές μπορούν να δουν τα άλματα που κάνει η ακρίδα μέχρι να καλύψει ολόκληρη τη διαδρομή και το κλάσμα που εκφράζεται κάθε φορά.

Όπως είναι γνωστό στα προβλήματα διαίρεσης μέτρησης αναζητούμε τον αριθμό των ίσων μερών στα οποία χωρίζεται μια ποσότητα . Στο συγκεκριμένο πρόβλημα το ζητούμενο είναι ο αριθμός των αλμάτων (όταν το κάθε άλμα είναι το 1/3 του μέτρου) που περιέχεται σε μια απόσταση πέντε μέτρων. Το πρόβλημα αναφέρεται σ’ αυτό τον τύπο διαίρεσης και βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της διαίρεσης μέτρησης, πόσες φορές δηλαδή χωράει μια ποσότητα που εκφράζεται από ένα κλάσμα σε μια άλλη ποσότητα.